Valikko Sulje

Myyttinen tunneisä

Isän tunneolemus rajun alkuvoimaisen miehen arkkityyppinä on miehen tunneuskallusta, mutta myös pettymyksiä, epävarmuutta ja torjuttua maskuliinisuutta. Arkkityyppisenä mallina Poseidon (meren jumala) edustaa selkeytymättömiä ja muotoutumattomia tunteita, jotka äkillisesti purkautuessaan saatavat rikkoa ja tuhota kaiken.

Poseidon on ihmisen piilotajuntaa. Poseiden edustaa piilotajunnan sitä osaa, joka on torjuttua, syrjään työnnettyä. Toisaalta tunteet ja syvältä nouseva luovuus voidaan kokea Poseidon-arkkityypin kautta. Ihminen voi mennä syvälle tunteiden mereen ja pysyä siellä selkiytyessään pelkkänä todistajana. Hän voi mennä myös niin kauas arkisen egon peloista, että minuus häviää. Kun jäljennä on enää havainto, ei havaitsija, ihminen alkaa ymmärtää kokonaisuuksia.

Poseidonia ei kiinnosta viisaat, koulutetut ja strategisesti ajattelevat naiset. Poseidon-arkkityypin lapsen traumatisoituvat isän juopottelusta, rajuudesta ja epäkypsyydestä. Lapsistakin voi tulla hirviöitä. Poseidon elää elämänsä läpi kuin lapsi. Huono itsetunto lisää rajujen tunnepurkauksien mahdollisuuksia.

Poseidon-tyypin tytöt saavat samastumalla äitinsä tunteisiin vastakkaista sukupuolta edustavan tunnekohteen isästään. Naisen mieskuva liittyy läheisesti isään. Selkiytymätön tunneisä on siis naiselle vaara. Tytöt haluavat piilotajuisesti, joskus jopa tietoisesti naimisiin isänsä kanssa. Satu kertoo omalla tavallaan sen, että tyttö voi isän tunneolemuksen takaa löytää miehen arkkityypin. (Lähde: Totuus on unissa, saduissa ja tarinoissa, O. Moilanen 2008, Vesielementti)

Sadun Poseidon, piilotajunnan osa, jota edellä kuvattiin, kuvaa monien isien piilotajuntaa. Moni meistä tunnistaa sadusta suhteen omaan isään ja hänen käyttäytymisensä. Samalla avautuu hyväksyminen ja oman itsen ymmärtäminen. Vastakkaisesta sukupuolesta on etsitty ja etsitään samoja piirteitä, kuin isällä on. Samalla voi huomata, että on alitajuisesti samaistunut äitiinsä.

Anthony de Mello, Läsnäolon voima -kirjassaan kuvaa erinomaisesti egon peloista vapautumista ja miten vapautua egoon samaistumisesta. Ajatus, että voi vapautua egoon samaistumisesta ja kokea elämä havaintona ja alkaa ymmärtää asioita kokonaisuuksina, on huojentavaa ja tavoiteltavaa.